Thứ Hai, 24 tháng 12, 2012

Anh và em

Xanh và lá
Nước và thác
Em và anh
Mãi mãi bên nhau


1 nhận xét: