Thứ Ba, 5 tháng 3, 2013

Nhớ ...

Đã đi rồi một mùa xuân yên vui.
Rực rở nắng .
Hay lòng người bề bộn.
Giờ này có người đằm mình trong biển lặng.
Có nhớ đến ngày xưa ta ... cãi nhau ...haha...