Thứ Ba, 5 tháng 3, 2013

Nhớ ...

Đã đi rồi một mùa xuân yên vui.
Rực rở nắng .
Hay lòng người bề bộn.
Giờ này có người đằm mình trong biển lặng.
Có nhớ đến ngày xưa ta ... cãi nhau ...haha...

Thứ Tư, 30 tháng 1, 2013

Bao giờ

Bao giờ xuân đến nữa cùng ta Vừa thấy xuân kia xuân đã già

Thứ Năm, 10 tháng 1, 2013