Thứ Năm, 10 tháng 1, 2013

Ta

Trong tinh mơ
Ta không màng đêm đến

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét