Thứ Ba, 5 tháng 3, 2013

Nhớ ...

Đã đi rồi một mùa xuân yên vui.
Rực rở nắng .
Hay lòng người bề bộn.
Giờ này có người đằm mình trong biển lặng.
Có nhớ đến ngày xưa ta ... cãi nhau ...haha...

Thứ Tư, 30 tháng 1, 2013

Bao giờ

Bao giờ xuân đến nữa cùng ta Vừa thấy xuân kia xuân đã già

Thứ Năm, 10 tháng 1, 2013

Thứ Hai, 24 tháng 12, 2012

Thứ Sáu, 14 tháng 12, 2012

Về

Em lại về một ngày nhạt nắng
Và anh thênh thang tiếng cười