Thứ Sáu, 14 tháng 12, 2012

Về

Em lại về một ngày nhạt nắng
Và anh thênh thang tiếng cười

3 nhận xét: